Điện Thoại: 212.3.833120

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác phối hợp giữa ủy ban MTTQVN huyện với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Nhai

Cập nhật: 2016-04-07 13:54:38
Lượt xem: 531
Để tăng cường công tác phối hợp giữa Ban thường trực UBMTTQVN huyện Quỳnh Nhai với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Nhai về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm giữa hai cơ quan. Ngày 24/3/2016, Ủy ban MTTQVN huyện và Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác phối hợp giữa hai cơ quan.

 

         Nội dung ký kết quy chế có 15 điều đó là: Nguyên tắc phối hợp; phạm vi phối hợp; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng pháp luật; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân; Phối hợp về phản biện xã hội; vể kiểm tra giám sát hoạt động tư pháp; về đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm; tham gia các hoạt động tố tụng; giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân; chế độ tham dự hội nghị; chế độ làm việc liên tịch; tổ chức thực hiện và hiệu lực của quy chế.

         Theo đó, hoạt động phối hợp thực hiện giữa hai đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các bên, thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng hỗ trợ lẫn nhau, nội dung  phối hợp được thực hiện trên các mặt công tác. Quy chế này có hiệu lực ký kết và bắt đầu thực hiện  từ ngày ký./…

Đài TT-TH Quỳnh Nhai

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập37
Tổng số người xem 859140
Tổng số lượt xem 1394313
Album Ảnh
Liên Kết Website