Điện Thoại: 212.3.833120

Hội thảo lịch sử Đảng bộ lần thứ nhất giai đoạn 1945-2015

Cập nhật: 2017-07-03 14:32:21
Lượt xem: 601
Ngày 30.6.2017, Huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội thảo lần thứ nhất để tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, bổ sung, biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 -2015. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáoTỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, lãnhđạoHuyệnủy qua cácthờikỳ; các đồng chí thành viên theo Quyết định số 861-QĐ/HU ngày 26.7.2016 của Ban Thường vụ huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Toàn cảnh hội thảo

        Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về " Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng địa phương", Ban  Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai đã thành lập Hội đồng nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung  cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 1945 - 2015. Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai (1945 – 1995) đã xuất bản trước đó.

         Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp ý đề nghị cần bổ sung, chỉnh sửa về văn tự,  mốc thời gian, tên địa danh, con người, sự kiện lịch sử… Sau cuộc Hội thảo này, Hội đồng nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn huyện và đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện bản thảo lần 1./.

Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập40
Tổng số người xem 859136
Tổng số lượt xem 1394309
Album Ảnh
Liên Kết Website