Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nghị quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nghị quyết đại hội và chương trình hành động của tỉnh uỷ

Cập nhật: 2016-01-18 07:43:24
Lượt xem: 735
Ngày 6/1/2016, Huyện uỷ Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nghị quyết đại hội và chương trình hành động của tỉnh uỷ. Đồng chí Trịnh Thị Oanh, Tinh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huỵên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các ban, ngành, đoàn thể; các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy.

           
             Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 14 đến 21-12-2015. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã Quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20 đến 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội...
             Hội nghị cũng đã quán triệt nghị quyết và chưong trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiẹn nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020. Triển khai chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị vềtăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; triển khai kết luận số 107-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng nhiều văn bản chỉ thị quan trọng khác…
            Huyện uỷ Quỳnh Nhai đề nghị các cấp ủy, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tập trung lãnh đạo kiểm soát, bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016./.                                               
Chí Kiệt

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập11
Tổng số người xem 1021540
Tổng số lượt xem 1741099
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88