Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 2118 năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016

Cập nhật: 2016-01-18 08:54:08
Lượt xem: 591
Ngày 14/1/2016, Ban chỉ đạo 2118 huyện Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016. Đồng chí Cà Văn Pống - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 2118 dự và chủ trì hội nghị.

   
             Năm 2015, ngay sau khi được kiện toàn thường trực ban chỉ đạo (BCĐ) 2118, huyện Quỳnh Nhai đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tiểu ban trực thuộc, BCĐ các xã, các phòng ban liên quan thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn đảm bảo đồng bộ và đúng kế hoạch. Huyện đã tham mưu cho cáp ủy xay dựng, ban hành quy chế hoạt động của BCĐ; Chỉ đạo 03 tiểu ban giúp việc phối hợp với cấp ủy, BCĐ 2118 các xã tổ chức rà soát các bản, trường trạm chưa có tổ chức Đảng và Đảng viên, các điểm dân cư cách xa trung tâm chưa được thành lập bản, các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính, công tác phát hiện, giải quyết người nghiện, quản lứ người nghiện sau cai gắn với rà soát các định các địa bàn trọng điểm phức tạp vè an ninh trật tự. Kết quả, đã phân công các tổ chức đảng tuyên truyền về tổ chức Đảng cho quần chúng nhân dân và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Đến nay, toàn huyện có hơn 4.000 Đảng viên tham gia sinh hoạt. Trong đó chi bộ bản hơn 2.700 đảng viên, chi bộ trường học hơn 600 Đảng viên và chi bộ các trạm y tế 69 Đảng viên. Việc lựa chọn giới thiệu quần chúng tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thường xuyên quan tâm, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác phát triển Đảng. Công tác phòng chống, kiểm soát ma túy; chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; công tác giải quyết tranh chấp đất đai, địa giới hành chính, đề xuất sắp xếp các điểm dân cư được quan tâm thực hiện có hiệu quả…
             Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016, BCĐ 2118 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các tiểu ban trực thuộc, BCĐ các xã, các phòng ban liên quan đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nghị quyết chỉ thị của Trung Ương, tỉnh, huyện. Tiếp tục đẩy mạnh phấn đấu rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung Ương 4 khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX NHIỆM KỲ 2015 – 2020./..
Chí Kiệt

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập10
Tổng số người xem 876519
Tổng số lượt xem 1441466
Album Ảnh
Liên Kết Website