Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳnh Nhai năm 2017

Cập nhật: 2018-02-02 14:48:48
Lượt xem: 823
Ngày 01/02, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳnh Nhai năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

          Năm 2017, huyện có 196 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số người có uy tín là nông dân hoặc giữ các cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng bản; trưởng ban công tác mặt trận; các già làng, trưởng họ...Trong năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳnh Nhai đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp như đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát hiện, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, qua đó đã củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm nền tảng cho các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực… Đồng thời là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, trong bảo tồn các phong tục, tập quán, các giá trị văn hóa dân tộc...

           Tại hội nghị, các đại biểu người có uy tín đã chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động tại địa phương như: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới; đoàn kết giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh…

Đồng chí Lò Văn Ngọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu

        Trong dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ huyện đã tặng quà cho 86 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017, trị giá mỗi xuất quà 500 ngàn đồng./.

Thu Hà – Đài TT – TH huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập13
Tổng số người xem 1046587
Tổng số lượt xem 1817810
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88