Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 50, UBND huyện khóa XIX

Cập nhật: 2016-03-09 08:50:13
Lượt xem: 778

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH NHAI

 
 

 


Số: 36/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Quỳnh Nhai, ngày  01 tháng 3 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 50, UBND huyện khóa XIX

 
 

 

 

                  Ngày 29 tháng 02 năm 2016, tại phòng họp BCH Đảng bộ huyện, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp thứ 50 UBND huyện khóa XIX. Dự chỉ đạo Phiên họp có đồng chí Bùi Minh Tân -  Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND và uỷ viên UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND 11 xã; phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự để đưa tin về phiên họp).

                 Phiên họp đã nghe công bố Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 2011-2016; thông qua các nội dung dự thảo: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2016; Báo cáo chuyên đề về công tác di dân TĐC của huyện; Báo cáo chuyên đề về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đề xuất phương án giảm thiểu tai nạn giao thông; Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2016; nghe các đồng chí thành viên UBND huyện và các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình phiên họp. Kết thúc phiên họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất kết luận như sau:

                Trước hết, UBND huyện cơ bản nhất trí cao với nội dung dự thảo các báo cáo trình tại phiên họp, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND 11 xã trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng 02 năm 2016. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng  3 năm 2016, UBND huyện đề nghị các ngành, các cấp tập trung thực hiện một số nội dung chính như sau:

          I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2016

         Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại báo cáo, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 3 năm 2016, đề nghị các cơ quan, ban, ngành tập trung thực hiện một số công việc trên 5 lĩnh vực chủ yếu sau:

          1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và chương trình dự án thuộc lĩnh vực nông - lâm - thuỷ sản

          Tập trung khôi phục sản xuất sau đợt rét đậm, hỗ trợ gia súc gia cầm chết theo đúng quy định, chỉ đạo reo cấy lúa xuân và phòng chống rét, hạn kịp thời, xây dựng mô hình tưới ẩm. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, cháy nhà mùa khô hanh. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào trên địa bàn toàn huyện. Chỉ đạo chăm sóc cá lồng, chuẩn bị ao để nuôi cá thương phẩm. Tăng cường kiểm tra tình hình sâu bệnh, đặc biệt là diện tích mạ xuân, lúa mới cấy để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Tiếp tục tổ chức tuyên vệ sinh ATTP đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng tại chợ trung tâm xã.

             Tiếp tục theo dõi kiểm tra và hướng dẫn nông dân chăm sóc các mô hình cây dài ngày thực hiện từ những năm trước. Theo dõi và hướng dẫn các nhóm hộ chăm sóc và nuôi dưỡng mô hình cây, con dài ngày. Tổ chức đợt ra quân toàn dân làm thuỷ lợi mùa khô, phát dọn, nạo vét tu sửa mương phai, tích nước ao hồ phục vụ chống hạn mùa khô, chỉ đạo chuyển hướng sản xuất ở diện tích ruộng hạn không đủ nước tưới. Tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hạn chế và cho ngừng các hộ lấy nước từ hệ thống kênh mương phục vụ phát điện mi ni, cối giã gạo và ao trong thời gian cao điểm mùa khô, đảm bảo đủ nước. Chỉ đạo nhân dân chủ động chuyển sang trồng màu trên các diện tích ruộng khả năng hạn không đủ nước tưới. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc, làm cỏ, bón phân ủ gốc và bảo vệ cây cao su. Tiếp tục chỉ đạo các xã triển khai thi công hoàn thành đường bê tông nông thôn đã được UBND huyện phê duyệt; triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hình thành các mô hình phát triển sản xuất để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này để ổn định đời sống của nhân dân.

          2. Lĩnh vực Tài chính ngân sách, công nghiệp thương mại dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường và quản lý đô thị

          Triển khai điều hành quản lý điều hành ngân sách theo đúng quy định riêng đối với các nội dung chi, thực hiện triệt để tiết kiệm chi; hạn chế việc chuyển nguồn; phấn đấu tăng thu ngân sách đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện từ 10% trở lên (Nghị quyết HĐND huyện giao 15 tỷ thì phấn đấu tăng thu tối thiểu 1,5 tỷ, tổng thu cả năm 16,5 tỷ đồng, đảm bảo thực hiện hoàn thành dự toán tháng 2 đã đề ra). Chỉ đạo tốt việc quản lý nhà nước về giao thông vận tải, đường bộ,  đường thuỷ đặc biệt tu sửa đường giao thông để phục vụ cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tăng cường quản lý thị trường giá cả, chống hàng giả, quản lý đô thị đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Tập trung triển khai các dự án xây dựng đã phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng.

          3. Lĩnh vực Văn hoá xã hội

           Tăng cường giám sát dịch bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, tăng cường kiểm soát và kiểm tra an toàn thực phẩm. Triển khai chương đào tạo giáo dục theo đúng kế hoạch đề ra, tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm khu vực nấu ăn tập trung, bán trú cho học sinh; chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy, kế hoạch chương trình công tác dạy và học theo kế hoạch đã đề ra. Rà soát cần thiết ban hành mới hoặc bổ sung quy chế quản lý và khai thác sử dụng các công trình văn hoá có hiệu quả; xem xét bổ sung thêm các tiêu chí để xét gia đình văn hoá và cơ quan văn hoá như gia đình, cơ quan cam kết giữ gìn vệ sinh, bảo quản và chăm sóc cây xanh trước cửa gia đình và cơ quan đơn vi. Đảm bảo chi trả công tác an sinh xã hội kịp thời.

          4. Lĩnh vực khối nội chính

           Quốc phòng: Triển khai kế hoạch ra quân huấn luyện kịp thời. Tập trung triển khai tốt việc nắm bắt diễn biến tình hình an ninh trên địa bàn (đặc biệt việc đơn thư, tình hình tuyền truyền học đạo trái phép). Xây dựng phương án bảo vệ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong, sau cuộc Bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi tiếp xúc làm việc với các cơ quan hành chính. Triển khai công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại đúng quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời.

          5. Lĩnh vực di dân TĐC thuỷ điện Sơn La

          Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện việc quyết toán đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định.

          II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

          Ngoài việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định, các phòng các cơ quan đơn vị tham mưu, giúp UBND huyện thực hiệm một số nhiệm vụ cụ thể sau:

          1. Phòng Nội vụ

          - Giúp UBND huyện tổ chức theo dõi kiểm tra việc thực hiện đọc báo, nghiên cứu các văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất dành 15-20 phút đầu giờ làm việc buổi sáng hàng ngày.

          - Triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng, chuẩn bị nội dung tổng kết công tác thi đua khen thưởng vào sáng ngày 3/3/2016.

          - Xây dựng hoặc tiếp tục bổ sung đề án mô tả vị trí, việc làm của các chức danh cơ quan chuyên môn, xong trước ngày 31/3/2016.

          - Phối hợp các cơ quan liên quan để đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính theo mô hình hiện đại hoá.

          - Chủ động triển khai việc tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng Luật Bầu cử. Đặc biệt giúp việc cho UBND bầu cử, các tổ thành lập bàn hành văn bản, chuẩn bị các điều kiện in ấn tài liệu kịp thời.

         2. Phòng Tư pháp

        Triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt hỗ trợ pháp lý cho các xã, bản về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Triển khai việc tự kiểm tra rà soát văn bản theo kế hoạch đã ban hành.

          3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

          - Rà soát lại khoản kinh phí chưa phân bổ tiến hành tham mưu để phẩn bổ kịp thời, chủ động liên hệ với các phòng chuyên môn của sở Tài chính để có phương án phân bổ.

         - Rà soát các nguồn kinh phí để chuyển nguồn theo quy định (rút kinh nghiệm công tác lập dự toán của năm 2016 để lập dự toán 2017 sát với thực tế và tình hình phát sinh).

         - Tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí, ban hành văn bản theo dõi, đôn đốc việc thanh quyết toán kinh phí cho cuộc Bầu cử đại biểu HĐND các cấp kịp thời.

         - Tham mưu cho UBND huyện các văn bản rà soát, hướng dẫn và xây dựng dự toán ngân năm 2017 ngay từ tháng 3 năm 2016 để cho các đơn vị kịp thời rà soát và lập dự toán đầy đủ,hoàn thành trước ngày 15/3/2016.

        4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

         - Tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan về thủ tục cho Công ty cổ phần cơ khí Sơn La thuê đất xây dựng xưởng đóng, sửa chữa tàu thuyền và thuê đất để kinh doanh với diện khoảng 4 ha theo chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn trước ngày 15/3/3016.

         - Tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo để triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sang dân cư và dịch vụ thương mại tại khu từ cầu Pá Uôn đến bản Pá Uôn, xã Chiềng Ơn và khu vực Đền thờ Linh Sơn - Thủy Từ và Nàng Han trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Xong trước ngày 10/3/2016.

        - Rà soát toàn bộ qũy đất đã được quy hoạch nhưng hiện nay sử không hiệu qủa để phương án thu hồi theo quy định và xây dựng phương án sử dụng sao cho có hiệu quả nhất.          

        5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

       - Tăng cường công tác dạy nghề cho con em các dân tộc để phục việc thu hút lao động tại chỗ khi có dự án mà các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

       - Xây dựng các quy chế quản lý nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm đảm bảo đúng nghi thức quy định cho việc tố chức tưởng niệm các ngày Lễ lớn trong năm.

       - Rà soát toàn bộ chế độ chính sách đối người có công, gia đình người có công, chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ đảm bảo kịp thời và thanh toán các nguồn kinh phí theo đúng quy định.

       6. Phòng Văn hóa và Thông tin

          - Rà soát lại các công trình văn hoá trên địa bàn huyện, xây dựng quy chế quản lý, điều hành đúng theo quy định, nghiên cứu để bổ sung về thực hiện ký cam kết đảm bảo vệ sinh, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, cây cảnh,... tại các nhà văn hóa, công trình văn hoá.

          - Nghiên cứu tham mưu, phối hợp với Liên đoàn lao động huyện đề xuất xã hội hoá sân Tennis, bóng đá mini đối khu đất hiện sử không có hiệu quả.

          - Nghiên cứu bổ sung vào tiêu trí đánh giá cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá (hình thức đô thị hoá) ví dụ cam kết giữ vệ sinh trước cơ quan, trước gia đình, chăm sóc cây trước cơ quan, đơn vị, trước gia đình.

        7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

          - Rà soát việc xây dựng Nhà bán trú, nhà công vụ cho giáo việc, xây dựng quy chế quản lý các công trình Nhà lớp học đặc biệt trong thời gian nghỉ hè (có báo cáo UBND huyện bằng văn bản trước 25/4/2016)

          - Phối hơp cơ quan thuế trong việc đánh giá việc triển khai mô hình tuyên truyền chính sách thuế trong cấp học đường.

          - Thực hiện vệ sinh trường lớp học, nghiên cứu hoặc tập kinh nghiệm mô hình thi tuyển giáo việc dạy giỏi trong dịp hè để đâu tư một trường chất lượng cao, thu hút giáo việc dạy giỏi các trường khác về hoặc liên kết giao lưu với các trường dạy giỏi để nâng cao trình độ chuyên môn (có báo cáo UBND huyện bằng văn bản trước 25/5/2016)

          8. Phòng Y tế

         Tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các đơn vị y tế để thực hiện tốt công tác khảm chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm.

          9. Thanh tra huyện

          - Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra đang thực hiện, công tác phòng chống tham nhũng, riêng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng chuẩn bị các nội dung họp gắn với Phiên họp của UBND huyện hàng tháng, hàng quý cho phù hợp.

          - Tập trung giải quyết đơn thư khiếu lại cho phù hợp điều kiện thời gian và đúng quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

          - Triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, trường hợp kế hoạch thanh tra chưa có nội dung về chức trách của người đứng đầu thì điều chỉnh bổ sung thêm nội dung thanh tra chức trách người đứng đầu.

         10. Văn phòng HĐND và UBND huyện

          - Chấn chỉnh tác phòng lề lối làm việc, đặc biệt công tác giúp việc cho Thường trực  HĐND, Thường trực UBND huyện, tập trung đôn đốc các kết luận và văn bản chỉ đạo của Thường trực giao một cách kịp thời.

         - Phối hợp chặt chẽ Văn phòng Huyện uỷ chuẩn bị tốt nội dung họp Thường trực, lịch công tác của Thường trực hướng tới thực hiện theo lịch công tác tuần.

         - Rà soát phối hợp quản lý và vệ sinh công sở cho hiệu qủa.

         - Tổng hợp kịp thời tiến độ việc thực hiện các kết luận và văn bản chỉ đạo của Thường trực giao theo ngày và tổng hợp báo cáo tại Phiên họp UBND huyện để làm cơ sở phân loại và đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị.

        - Triển khai quản lý phầm mền quản lý văn bản một cách kịp thời và hiệu quả.

      11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

        - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện xây dựng các mô hình kinh tế, nhất là các mô hình nuôi trồng thuỷ sản, rau sạch, mô hình tưới ẩm (cây ăn quả ở Mường Giôn; rau sạch ở Chiềng Khoang, Mường Giàng).

       - Triển khai tốt kế hoạch trồng cây phân tán, định hướng trong công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, quản lý khai thác bảo vệ rừng, phối hợp với Kiểm lâm huyện quản lý tốt rừng đầu nguồn.

       - Đôn đốc các đơn vị khắc phục hậu quả kịp thời đối với dự án 30a có dấu hiệu vi phạm trước khi thanh tra kết luận.

        12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

         - Rà soát công tác quy hoạch, phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh quy hoạch kịp thời trên quan điểm phù hợp với công tác quản lý đô thị.

          - Quản lý hệ thống chiếu sáng một cách có hiệu quả, nghiên cứu tiến tới xem xét xã hội hoá về sử dụng một số công trình chiếu sáng có hiệu quả.

         - Nghiên cứu đề xuất thực hiên chủ trương của Huyện uỷ về xã hội hoá toàn bộ tường dào, cây xanh trước cơ quan đơn vị. Hoàn thành trước ngày 15/3/2016.

        13. Phòng Dân tộc

       Triển khai ngay các nội dung kế hoạch của Ban dân tộc tỉnh đã chỉ đạo.

         14. Ban quản lý dự án đâu tư xây dựng

           Phối hợp với phòng  Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện các thủ tục cho thuê lại cơ sở hạ tầng bãi bến đua thuyền và khu hỗ trợ du lịch đã đầu tư hoàn thiện theo đúng quy định và đầu tư cơ sở hạ tầng của điểm dịch đua thuyền phía đầu cầu Pá Uôn nằm bên phía huyện với quy mô và hình thức thiết kế như phía bến bãi đua thuyền theo hình thức đối tác công tư trong đó ưu tiên thực hiện các hợp đồng theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Triển khai kế hoạch thực hiện các nguồn vốn được giao làm chủ đầu tư.

           15. Ban quản lý dự án di dân TĐC

         Tập trung quyết toán các dự án TĐC theo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo di dân TĐC huyện, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện.

           16. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện

            Căn cứ chức năng nhiệm được giao chủ động triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ cơ quan chuyên môn, các ban quản lý dự án để tham mưu giúp cho UBND huyện thực hiện có hiệu quả công tác tháng 3/2016. Trong đó lưu ý các cơ quan Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện cần triển khai việc ra quân huấn luyện năm 2016, phương án đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhất là trước, trong và sau cuộc Bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp.

          17. UBND các xã

          - Thực hiện quản lý Nhà nước theo đúng quy định của phát luật đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ rừng, giải quyết đơn thư khiếu nại.

           - Khẩn trương làm thủ tục hỗ trợ thiệt hại do rét đậm, rét hại gửi phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước 16h00 ngày 03/3/2016, quá thời hạn trên không gửi về huyện coi như xã không có nhu cầu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm.

          - Lập dự toán kinh phí cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015 đúng thời gian quy định.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Đề nghị các cơ quan được triển khai kịp thời các nội dung giao việc và đúng mốc thời gian quy định và thực hiện tốt các quan điểm, phương châm, phương pháp chỉ đạo điều hành cụ thể như sau:

         1. Về quan điểm chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện: Thực hiện "Minh bạch - chuyên nghiệp - trách nhiệm - đổi mới - hiệu quả". Giảm hội họp tăng cương kiểm tra đôn đốc, giải quyết vướng mắc khi phát sinh ngay từ cơ sở, tập trung chỉ đạo thực hiện bằng văn bản  hoá. Quan điểm chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh thế - xã hội đẩy nhanh tiến độ, kể cả các tiêu chí về nông thôn mới, phấn đấu đến 30/11/2016 phải hoàn thành, có chỉ tiêu phấn đấu đến 31/10/2016 phải hoàn thành (cụ thể thu ngân sách đến 31/10/2016 phấn đầu hoàn thành 15 tỷ đồng).

          2. Phương châm điều hành thực hiện 05 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ, rõ thời gian hoàn thành và gắn với kiểm tra, đôn đốc thực hiện; do vậy các cơ quan đơn vị khi tham mưu đề xuất cần thực hiện tốt phương      châm trên.

          3. Phấn đấu về thời gian các phiên họp UBND, các cuộc họp do UBND tổ chức mà do các đồng chí Thường trực UBND huyện chủ trì

          Phấn đấu các cuộc họp (phiên họp tháng không quá 02h, phiên họp quý không quá 03h, giao ban Thường trực UBND huyện vào chiều thứ 6 hàng tuần không quá 01,5h, các cuộc họp khác không không quá 02h). Do vậy đề nghị ý thức chấp hành giờ giấc phải rất cao và nghiêm túc cụ thể các thành phần triệu tập: Nhân viên phục vụ đến trước 15 phút, chuyên viên, cán bộ được triệu tập trước 10 phút, phó Trưởng phòng và tương đương 08 phút, Trưởng phòng và Tương đương 06 phút, Phó Chủ tịch UBND huyện trước 4 phút, Chủ tịch đến trước 02 phút, Chủ tịch hoặc người chủ trì đến thực hiện là họp ngay; căn cứ vào các mốc thời gian trên các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã về cụ thể hoá ra cho phù hợp đơn vị của mình, cần thiết sửa đổi bổ sung vào quy chế làm việc cho kịp thời; do vậy việc chuẩn bị nội dung phải nâng cao chất lượng và đều phải gửi trước cho các thành phần dự họp ít nhất là 03 ngày; khi đến họp người chủ trì chỉ gợi ý thảo luận và tiến hành thảo luận, sau đó kết luận (không trình bầy văn bản), thời gian còn lại dành cho các đồng chí các cơ quan đơn vị tiếp tục về làm việc và Thường trực UBND kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

         4. Đề nghị các đồng chí Thành viên UBND huyện

        Chủ động chỉ đạo điều hành theo lĩnh vực được phân công phụ trách và dành thời gian đi cơ cở và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời.

          5. Đề nghị các Ban Đảng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ trên cơ sở nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của UBND huyện tổ chức tuyên truyền đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và gia đình, người thân thực hiện tốt các chủ trương, định hướng điều hành của UBND huyện và kịp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để thông tin, phản ánh cho UBND huyện tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Trên đây là Thông báo kết luận, giao nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Phiên họp thứ 50, UBND huyện khóa XIX. Yêu cầu các cơ quan đơn vị và UBND các xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- UBMTTQVN huyện;

- TT UBND huyện, các ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện;

- Các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn;

- Các ban Đảng, đoàn thể;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Đảng uỷ, UBND các xã;

- Lưu: VT, VP, photo 100b.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Điêu Thị Nhất

 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập4
Tổng số người xem 980531
Tổng số lượt xem 1643956
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88