Điện Thoại: 212.3.833120

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Cập nhật: 2016-03-09 15:49:14
Lượt xem: 554
Thực hiện Quy chế hoạt động của UBND huyện, Căn cứ lịch công tác tháng 3 năm 2016 của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Thường trực UBND huyện thông báo Chương trình công tác tháng 3 năm 2016 như sau:

 

 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập33
Tổng số người xem 837021
Tổng số lượt xem 1326228
Album Ảnh
Liên Kết Website