Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (Cấp Trung học cơ sở)

Cập nhật: 2017-08-04 10:55:17
Lượt xem: 603
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập38
Tổng số người xem 858651
Tổng số lượt xem 1393765
Album Ảnh
Liên Kết Website