Điện Thoại: 212.3.833120

Phiên họp thứ 17 UBND huyện khóa XX

Cập nhật: 2017-11-01 09:52:48
Lượt xem: 458
Sáng ngày 31/10 đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 17 UBND huyện khóa XX. Tham dự Phiên họp có đồng chí Bùi Minh Tân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đinh Ngọc Vương, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể.

Toàn cảnh Phiên họp

          Trong Phiên họp đã thông qua dự thảo các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 của UBND huyện; Báo cáo tự chấm điểm về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch; Báo cáo tình hình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tháng 10/2017 giao của Văn phòng; Tờ trình xin chủ trương thực hiện tuần lễ giới thiệu văn hóa các dân tộc huyện Quỳnh Nhai năm 2018; Kế hoạch tuần lễ giới thiệu văn hóa các dân tộc huyện Quỳnh Nhai năm 2018; Quyết định thành lập BTC Tuần lễ giới thiệu văn hóa các dân tộc huyện Quỳnh Nhai năm 2018. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm cơ bản được duy trì và từng bước phát triển đặc biệt là về sản lượng nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản phát triển trên 3.000 lồng  cá đạt tiêu chuẩn, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, Chương trình thực hiện Nghị quyết 30a, công tác CCHC, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác tái định cư ổn định đời sống nhân dân được triển khai một cách đồng bộ và tích cực; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hỗ trợ kịp thời công tác khắc phục hậu quả bão lũ, thu ngân sách đạt kết quả cao ước đạt 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình thời tiết mưa lũ giữa năm đã làm thiệt hại cả về vật nuôi và tài sản của nhân dân, một số chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp như trồng rừng, phát triển đàn gia súc, công nghiệp và dịch vụ giảm so với cùng kỳ, công tác xây dựng nông thôn mới ở một số xã chuyển biến chậm, kết quả giải ngân nguồn vốn sự nghiệp còn thấp.

          Kết quả thực hiện nhiệm vụ do HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban ngành, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao tính đến ngày 25/10/2017. Các phòng ban, đơn vị và UBND các xã đã thực hiện hoàn thành 155 nhiệm vụ (đúng thời hạn 143 nhiệm vụ, chậm so với thời hạn 12 nhiệm vụ), còn 67 nhiệm vụ chưa hoàn thành (02 nhiệm vụ thực hiện chậm tiến độ, 65 nhiệm vụ đang thực hiện trong tiến độ được giao). Chất lượng văn bản tham mưu của các phòng, ban, đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu, nội dung./.                                                                    

Điêu Thị Nhất - Phòng Văn hóa và Thông tin

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập12
Tổng số người xem 1021609
Tổng số lượt xem 1741168
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88