Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo thí sinh trúng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

Cập nhật: 2015-12-23 16:39:45
Lượt xem: 587
Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo huyện Quỳnh Nhai thông báo kết quả trúng tuyển từ ngày 26/12/2015 đến ngày 14/01/2016 có mặt tại Phòng Nội vụ nhận Quyết định tuyển dụng. Làm thủ tục ký hợp đồng làm việc lần đầu đối với nhà trường được phân công.... 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập33
Tổng số người xem 837022
Tổng số lượt xem 1326229
Album Ảnh
Liên Kết Website