Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo kết quả xét tuyển công chức xã năm 2015

Cập nhật: 2016-02-19 09:50:34
Lượt xem: 537
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả xét tuyển. Chỉ phúc khảo về điểm trung bình học tập; điểm trung bình tốt nghiệp được gửi đến hội đồng xét tuyển công chức xã năm 2015 huyện Quỳnh Nhai (qua phòng Nội vụ cơ quan thường trực của Hội đồng xét tuyển)
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập32
Tổng số người xem 837020
Tổng số lượt xem 1326227
Album Ảnh
Liên Kết Website