Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân và công tác cải cách hành chính năm 2016 (phiên định kỳ tuần 3 thán

Cập nhật: 2016-08-23 09:12:21
Lượt xem: 535
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập39
Tổng số người xem 859137
Tổng số lượt xem 1394310
Album Ảnh
Liên Kết Website