Điện Thoại: 212.3.833120

Họp giải quyết một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân và công tác cải cách hành chính năm 2016 (Phiên định kỳ tuần 4 tháng 8)

Cập nhật: 2016-09-12 08:27:42
Lượt xem: 556
Ngày 01/9/2016, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai chủ trì cuộc họp giải quyết một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân và công tác cải cách hành chính năm 2016. Dự họp có thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Trưởng ban QLDA di dân TĐC huyện; Trưởng ban Tiếp công dân huyện.

                Tại cuộc họp các đại biểu đã phát biểu thảo luận về các các nội dung: Báo cáo đề xuất phương án nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 từ ngày 01/10/2016; Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, lộ trình giải pháp thực hiện các lĩnh vực, tiêu chí còn lại; Báo cáo tình hình, kết quả tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết; Báo cáo kết quả rà soát hồ sơ kiểm tra diện tích đất trên cos 218m chưa đưa vào hồ sơ kế khai ban đầu theo kiến nghị của hộ TĐC; Báo cáo tình hình giải quyết, trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân bản Lóng, xã Chiềng Bằng; Báo cáo tình hình trả lời, giải quyết đơn kiến nghị của 11 hộ TĐC xã Mường Sại về việc đề nghị được áp giá, thanh toán bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định sô 3333/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Tòng Văn Xiên, bản Nong xã Nậm Ét; Kết quả kiểm tra, giải quyết đơn kiến nghị của ông Lường Văn Bình, bản Nậm Lò xã Cà Nàng.

            Tiếp thu các ý kiến phát biểu thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ: Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì với các ngành liên quan tiếp tục tham mưu thực hiện phương án nâng cấp Cổng thông tin điện tử đi vào hoạt động nâng cấp ở mức độ 3 từ ngày 01/10/2016. Các cơ quan đơn vị được giao trả lời đơn, thư khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, phối hợp giải quyết dứt điểm nội dung đơn thư của công dân; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án Di dân tái định cư huyện phân công công chức có trách nhiệm tham mưu công tác trả lời đơn thư; Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND huyện khẩn trương rà soát trả lời đơn thư đất trên cos 218 cho các hộ dân. Bộ phận tiếp công dân rà soát, tham mưu xây dựng văn bản đốn đốc triển khai thực hiện công tác giải quyết đơn thư. Văn phòng, Ban Tiếp công dân phối hợp chuẩn bị tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND huyện về tổ chức đối thoại với công dân. Khẩn trương công khai số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chuyên môn của UBND huyện để người dân biết liên hệ./.

                                                                                                            Điêu Thị Nhất -  Văn phòng HĐND và UBND huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập37
Tổng số người xem 859139
Tổng số lượt xem 1394312
Album Ảnh
Liên Kết Website