Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân và công tác cải cách hành chính năm 2016 (tháng 10 năm 2016)

Cập nhật: 2016-11-08 09:28:15
Lượt xem: 537
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập37
Tổng số người xem 859141
Tổng số lượt xem 1394314
Album Ảnh
Liên Kết Website