Điện Thoại: 212.3.833120
Album Ảnh
Liên Kết Website
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập43
Tổng số người xem 876921
Tổng số lượt xem 1441968

Câu Hỏi: Quy định về thời hạn của bản sao y?.

Tôi công tác tại 1 trường học công lập trên địa bàn huyện. Vừa qua BGH có yêu cầu nộp bổ sung bản sao văn bằng chứng chỉ. Tôi đã nộp nhưng đ/c Văn thư bảo là không được vì đã sao y quá 6 tháng. Vậy cho tôi xin hỏi thời hạn của bản sao y là bao lâu và được quy định tại văn bản nào?

Người hỏi: nguyễn xuân trường - Hỏi vào ngày 06/10/2016 14:04:21
Trả lời bởi Ngày trả lời: 06/12/2017 14:04:59

Quy định về thời hạn của bản sao y

Câu hỏi: “Thời hạn của bản sao y là bao lâu và được quy định tại văn bản nào?” 
 

Câu trả lời: Tại Khoản 1 và 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP  quy định:

“1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

- Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc.

Như vậy, có thể hiểu thời hạn của bản sao y là vô thời hạn.