Điện Thoại: 212.3.833120
Album Ảnh
Liên Kết Website
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập28
Tổng số người xem 858600
Tổng số lượt xem 1393712

Câu Hỏi: Di tích đã xếp hạng.

Theo tôi được biết, huyện Quỳnh Nhai đã có một số di tích đã được xếp hạng vậy đó là những di tích nào? nằm ở đâu?

Người hỏi: vui xuân - Hỏi vào ngày 07/08/2017 11:19:11
Trả lời bởi Ngày trả lời: 06/12/2017 14:04:53

Tính đến năm 2017, huyện Quỳnh Nhai có 01 di tích được xếp hạng là di tích cấp tỉnh đó là di tích Cây đa Pắc Ma. Được phê chuẩn theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 28/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, về xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Theo đó, Di tích Cây đa Pắc Ma thuộc xã Pắc Ma (nay là xã Pá Ma Pha Khinh) huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.