Điện Thoại: 212.3.833120

Họp giải quyết một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân và công tác cải cách hành chính năm 2016 (Phiên định kỳ tuần 4 tháng 8)

[2016-09-12 08:27:42 - lượt xem: 585] Ngày 01/9/2016, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai chủ trì cuộc họp giải quyết một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân và công tác cải cách hành chính năm 2016. Dự họp có thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Trưởng ban QLDA di dân TĐC huyện; Trưởng ban Tiếp công dân huyện. Xem chi tiết
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập15
Tổng số người xem 876887
Tổng số lượt xem 1441934
Album Ảnh
Liên Kết Website