Điện Thoại: 212.3.833120

Dân số

Cập nhật: 2017-09-20 10:06:34
Lượt xem: 793

            Trước ngày 21/02/2011, huyện Quỳnh Nhai có 13 đơn vị hành chính, 185  bản; thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 21/02/2011 của Chính phủ, huyện Quỳnh Nhai hiện có 11 đơn vị hành chính, 195 bản, xóm. Trong đó có 6 xã vùng III, 4 xã vùng II và 01 xã vùng I; Trung tâm huyện thuộc xã Mường Giàng, huyện chưa thành lập thị trấn.

            Dân số 61.550 người với 13.695 hộ (năm 2014), huyện có 07 dân tộc anh em cùng đoàn kết chung sống. Trong đó tỷ lệ dân tộc Thái chiếm 83,35%, dân tộc Kinh 4,37%, dân tộc Mông 3,96%, dân tộc Kháng 3,96%, dân tộc Dao 1,73%, dân tộc La Ha 2,5%, dân tộc Khơ Mú 0,05%, dân tộc khác 0,09%.

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập16
Tổng số người xem 876888
Tổng số lượt xem 1441935
Album Ảnh
Liên Kết Website