Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Thống kê truy cập
Đang truy cập59
Tổng số người xem 438221
Tổng số lượt xem 636839
Liên kết website
Dân số
Đăng lúc 2017-09-20 10:06:34

            Trước ngày 21/02/2011, huyện Quỳnh Nhai có 13 đơn vị hành chính, 185  bản; thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 21/02/2011 của Chính phủ, huyện Quỳnh Nhai hiện có 11 đơn vị hành chính, 195 bản, xóm. Trong đó có 6 xã vùng III, 4 xã vùng II và 01 xã vùng I; Trung tâm huyện thuộc xã Mường Giàng, huyện chưa thành lập thị trấn.

            Dân số 61.550 người với 13.695 hộ (năm 2014), huyện có 07 dân tộc anh em cùng đoàn kết chung sống. Trong đó tỷ lệ dân tộc Thái chiếm 83,35%, dân tộc Kinh 4,37%, dân tộc Mông 3,96%, dân tộc Kháng 3,96%, dân tộc Dao 1,73%, dân tộc La Ha 2,5%, dân tộc Khơ Mú 0,05%, dân tộc khác 0,09%.

Các bài mới đăng