Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nông dân xã Cà Nàng tích cực phát triển kinh tế

Cập nhật: 2016-07-28 17:26:18
Lượt xem: 314
Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác hội. Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Cà Nàng đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây, con mới vào trồng trọt, chăn nuôi, từng bước giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                 Để tạo điều kiện vốn sản xuất kinh doanh cho các hội viên, từ năm 2012 đến nay, Hội đã đứng ra vay ủy thác 1,9 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 74 gia đình hội viên vay để phát triển kinh tế.
                 Xã Cà Nàng hiện nay có 504 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội cơ sở. Để giúp hội viên thoát nghèo, Hội nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Hội thường xuyên xuống các cơ sở hội, tham gia sinh hoạt, triển khai kế hoạch sản xuất, chăn nuôi, lồng ghép để tuyên truyền, vận động hội viên tăng cường tình đoàn kết, giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Qua đánh giá kết quả sử dụng vốn vay nhiều năm cho thấy, các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, nhiều hộ đã đầu tư các mô hình phát triển kinh tế rất phong phú như: mô hình chăn nuôi lợn của gia đình hội viên Hoàng Văn Tấn bản Giang Lò; Hoàng Văn Thượng bản Cà Nàng; Lường Văn Đon bản Phướng cho thu nhập mỗi năm từ 50 - 100 triệu đồng, gia đình hội viên Lò Văn Ong bản Phướng thực hiện mô hình chăn nuôi gia súc kết hợp nuôi trồng con giống thủy sản mỗi năm cho thu nhập gần 300 triệu đồng…

Hội viên phát triển kinh tế

               Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, hội viên nông dân các chi hội trong xã còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hăng hái đóng góp tiền, ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, hội trường thôn... Nhờ đó, nhiều công trình đường giao thông đã được xây dựng kiên cố, khang trang, tạo điều kiện cho bà con nhân dân có nơi sinh hoạt thuận lợi.

               Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Cà Nàng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các ngành nghề phụ và tham gia kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật cho nông dân phát triển, mở rộng sản xuất để ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa các mô hình kinh tế cho thu nhập cao góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương./..

                                                            Đình Hải  - Đài TTTH Quỳnh Nhai

 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập19
Tổng số người xem 838671
Tổng số lượt xem 1331383
Album Ảnh
Liên Kết Website