Điện Thoại: 212.3.833120

HĐND xã Chiềng Bằng khóa XX tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật: 2016-08-05 17:05:13
Lượt xem: 307
Ngày 5/8, HĐND xã Chiềng Bằng khóa XX tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Dự kỳ họp có Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện ứng cử tại xã.

Toàn cảnh kỳ họp thứ hai HĐND xã Chiềng Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

              Trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, diện tích nuôi trồng thủy sản được đảm bảo, duy trì 518 lồng cá và tiếp tục vận động nhân mở rộng các lồng cá trên mặt hồ; Công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng và trồng rừng tiếp tục được coi trọng, đã khoanh nuôi bảo vệ tốt trên 663 ha đất rừng; Chương trình nông thôn mới được tập trung thực hiện đến nay xã đặt 14/19 tiêu chí. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao, thu ngân sách trên địa bàn hơn 3 tỷ 233 triệu đồng bằng 52,3% so với dự toán giao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững đảm bảo; công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý hộ tịch được triển khai thực hiện, đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

              Tại Kỳ họp thông qua báo cáo tổng hợp trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ hai HĐND xã; Thông qua dự thảo các Nghị quyết Nội duy, quy chế, Nghị quyết Chương trình giám sát 2017 của Thường trực HĐND xã khóa XX.

              Trong 6 tháng cuối năm xã Chiềng Bằng phấn đấu đặt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo, Quản lý, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhằm tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tăng cường quốc phòng, an ninh; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

            `                                                                                  Nguyễn Trang Đài TT-TH Quỳnh Nhai

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập23
Tổng số người xem 838675
Tổng số lượt xem 1331387
Album Ảnh
Liên Kết Website