Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; phân công lịch trực, nhiệm vụ đối với công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa hiện đại huyện Quỳnh Nhai

Cập nhật: 2016-09-21 15:39:53
Lượt xem: 493
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập28
Tổng số người xem 876541
Tổng số lượt xem 1441488
Album Ảnh
Liên Kết Website