Điện Thoại: 212.3.833120

Kế hoạch thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giữa các phòng, ban chuyên môn huyện, chi cục thuế, chi nhánh văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất huyện và UBND xã Chiềng Bằng, Mường Giàng, Mường Chi

Cập nhật: 2016-11-07 08:39:23
Lượt xem: 608
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập28
Tổng số người xem 876540
Tổng số lượt xem 1441487
Album Ảnh
Liên Kết Website