Điện Thoại: 212.3.833120

Kế hoạch thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giữa các phòng, ban chuyên môn huyện, chi cục thuế, chi nhánh văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất huyện và UBND xã Chiềng Bằng, Mường Giàng, Mường Chi

Cập nhật: 2016-11-07 08:39:23
Lượt xem: 459
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập35
Tổng số người xem 795512
Tổng số lượt xem 1226228
Album Ảnh
Liên Kết Website