Điện Thoại: 212.3.833120

về việc lấy ý kiến đóng góp điều chình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quỳnh Nhai

Cập nhật: 2016-11-18 14:54:36
Lượt xem: 708
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập45
Tổng số người xem 859094
Tổng số lượt xem 1394264
Album Ảnh
Liên Kết Website