Điện Thoại: 212.3.833120

Huyện ủy Quỳnh Nhai vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Cập nhật: 2016-12-15 10:56:40
Lượt xem: 511
Ngày 8/12, huyện Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện Đồng chí Bùi Minh Tân - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

             Hội nghị đã quán triệt triển khai Hướng dẫn số 04 ngày 9.11.2016 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 64, Hướng dẫn số 07 của huyện ủy Quỳnh Nhai về triển khai kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tâp thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đánh giá phân loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức; đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016. Việc tổ chức kiểm điểm phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, phản ánh đúng thực chất, hoàn thành trước ngày 31/12/2016. Ban Thường vụ huyện uỷ Quỳnh Nhai đã ban hành Quyết định thành lập 11 Tổ công tác hướng dẫn chỉ đạo, đôn đốc, dự và theo dõi việc kiểm điểm, đánh giá phân loại năm 2016 tại các chi, đảng bộ cơ sở; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

             Hội nghị cũng đã quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2020 và thông qua các dự thảo kế hoạch của huyện ủy về triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy và quán triệt Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số./.

             Kết luận hội nghị đồng chí Bùi Minh Tân - Bí thư huyện ủy đề nghị trên cơ sở Hướng dẫn, kế hoạch của Ban Thường vụ huyện uỷ, UBND huyện sẽ tiếp tục cụ thể hoá việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá phân xếp loại cơ quan đơn vị, công chức, viên chức. Đây là việc làm thường xuyên hằng năm, do vậy các chi, đảng bộ cần tập trung cao trong việc lãnh đạo và  tổ chức kiểm điểm phải trên tinh thần dân chủ, chặt chẽ, khoa học; tiến hành nghiêm túc, đảm bảo kết quả thực chất, không làm chiếu lệ. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nhằm không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, từ đó khắc phục yếu kém, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.../.

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập28
Tổng số người xem 838681
Tổng số lượt xem 1331393
Album Ảnh
Liên Kết Website