Điện Thoại: 212.3.833120

Quỳnh Nhai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật: 2017-01-17 07:50:00
Lượt xem: 309
Sáng ngày 13/01/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Thu, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

      Năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016 của huyện được thực hiện toàn diện.

      Năm 2016 công tác tuyên truyền giáo dục Quốc phòng - Quân sự địa phương được coi trọng, các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị LLVT đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và triển khai huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Quân số lực lượng thường trực tham gia trên 98%; lực lượng DBĐV đạt 98,2%, lực lượng DQTV đạt trên 98%.  Thực hiện tốt khâu đột phá "Nâng cao chất lượng huấn luyện" kết quả kiểm tra sau huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt 78%; chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng, việc tổ chức diễn tập đảm bảo tuyệt đối.

        Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đặng Ngọc Hậu yêu cầu các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và cơ sở xã, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng tổ chức Đảng cơ quan quân sự các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nắm 2017.

        Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 07 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2016./.

 Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập14
Tổng số người xem 859048
Tổng số lượt xem 1394216
Album Ảnh
Liên Kết Website