Điện Thoại: 212.3.833120

Về việc báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã

Cập nhật: 2017-03-07 09:22:47
Lượt xem: 643
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập28
Tổng số người xem 876542
Tổng số lượt xem 1441489
Album Ảnh
Liên Kết Website