Điện Thoại: 212.3.833120

Quỳnh Nhai tổ chức tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại xã Mường Giôn

Cập nhật: 2017-03-29 08:36:49
Lượt xem: 633
Trong 2 ngày 27 và 28/3, Ban tuyên giáo huyện ủy Quỳnh Nhai phối hợp với Công an tỉnh và Công an huyện Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị tuyên truyền gắn với tuyên truyền tài liệu phản bác luận điệu sai trái về “Nhà nước Mông” tại địa bàn 03 bản vùng cao Huổi Văn, Huổi Ngà và Kéo Ca xã Mường Giôn...

Đ/c Lâm Thị Hồng Diệp UV BTV huyện ủy - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy

Tuyên truyền các chính sách tại hội nghị ( ảnh Văn Thiệu)

           Nhằm đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào vì an ninh tổ quốc như phong trào “5 có 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm”, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, không học và truyền đạo trái pháp luật, không tái trồng cây thuốc phiện... vận động đồng bào yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, tin tưởng vào đường lối chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không di dịch cư tự do, không xuất cảnh trái phép. 

            Tại buổi tuyên truyền đoàn công tác đã tổ chức cho đồng bào Mông xem các băng đĩa tư liệu tuyên truyền về “Đất nước Mông - Sự thật hay bịa đặt”, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng vấn đề “vua Mông”, “Nhà nước Mông”, dân tộc, tôn giáo để kích động lôi kéo đồng bào dân tộc Mông đi theo chúng …

             Trước đó Huyện ủy Quỳnh Nhai ban hành quyết định thành lập tổ công tác tuyên truyền tài liệu phản bác luận điệu sai trái về “Nhà nước Mông” tại địa bàn 11 bản thuộc 4 xã Mường Giôn, Chiềng Khay, Nặm Ét và Mường Giàng nhằm nêu cao tình thần đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và bọn phản động về hoạt động "Nhà nước Mông" tác động vào địa bàn huyện./…

 Văn Thiệu - Đài TTTH Quỳnh Nhai

 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập16
Tổng số người xem 876527
Tổng số lượt xem 1441474
Album Ảnh
Liên Kết Website