Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XX

Cập nhật: 2017-06-16 07:27:14
Lượt xem: 297

Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ tư,

 HĐND huyện khóa XX

            Ngày 14/6/2017, đồng chí Lừ Mai Văn, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy,  Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XX. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung lấy ý kiến đối với các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016;  kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác ổn định dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư công năm 2018 và các năm còn lại trong kỳ, kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

              Sáng ngày 15/6/2017, đồng chí Bùi Thái Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy,  Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XX. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện.

              Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung lấy ý kiến đối với các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự thảo Nghị quyết về thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; công tác Tòa án nhân dân; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

             Chiều ngày 15/6/2017, đồng chí Vì Thị Tiến, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XX. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện.

             Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung lấy ý kiến đối với các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; Báo cáo công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

            Các đại biểu dự Hội nghị thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, HĐND huyện đã thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, những khó khăn, tồn tại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ổn định cuộc sống nhân dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; đề xuất những nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đề nghị Thường trực UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn giải trình bổ sung một số nội dung: Báo cáo bổ sung những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017; tập trung đánh giá sâu công tác quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn huyện...

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Lừ Mai Văn - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, đồng chí Bùi Thái Sơn - Trưởng Ban Pháp chế, đồng chí Vì Thị Tiến - Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tiếp thu ý kiến của các đại biểu và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo tiến độ trình Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XX./.

Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập33
Tổng số người xem 838702
Tổng số lượt xem 1331414
Album Ảnh
Liên Kết Website