Điện Thoại: 212.3.833120

Họp Thường trực Ban chỉ đạo huyện về công tác Tái định cư huyện

Cập nhật: 2017-06-21 13:38:40
Lượt xem: 320

Toàn cảnh cuộc họp

          Tính đến thời điểm công tác triển khai thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Dự án trồng trọt và chăn nuôi gồm 05 dự án và 60 tiểu dự án; dự án cải tạo (ghép mắt), trồng cây ăn quả 4.620 hộ, đã thực hiện được 1.036/1.036 hộ; công tác triển khai thực hiện dự án cấp thiết theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh, công tác giao đất lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo kịp thời; kịp thời chỉ đạo thu hồi các khoản sau kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước; thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện theo lộ trình tinh giảm hai đợt: Đợt 1: 30/9, đợt 2: 31/12/2017.

          Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo. Để đẩy nhanh tiến độ kịp thời thực hiện các nhiệm về công tác Tái định cư trong thời gian tới yêu cầu Ban quản lý Dự án di dân TĐC huyện và các ngành thành viên có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung: Công tác hỗ trợ các dự án sản suất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong quý II và thanh quyết toán trong quý IV/2017; công tác giao rừng, đất lâm nghiệp trong quý III/2017; tập trung giải quyết đơn kiến nghị của công dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC, xây dựng kế hoạch thu hồi các khoản chi sai sau kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước; triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban theo đúng lộ trình kế hoạch hoàn thành vào ngày 31/12/2017./.

 Điêu Thị Nhất - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập38
Tổng số người xem 858655
Tổng số lượt xem 1393769
Album Ảnh
Liên Kết Website