Điện Thoại: 212.3.833120

Họp rà soát ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cập nhật: 2017-07-28 09:26:13
Lượt xem: 328
Sáng ngày 27/7 đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tham dự cuộc họp có thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; lãnh đạo hai Ban quản lý dự án; Chủ tịch UBND các xã; Tổ công tác theo Quyết định 356 của Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham gia dự họp

          Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến thảo luận vào dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân huyện ban hành quy trình giải quyết kiến nghị của cử tri.

          Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các ngành, đơn vị tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành, các xã tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện: Hạt Kiểm lâm huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tài chính - Kế hoach, Ban TĐC, Tài nguyên và Môi trường, hai Ban quản lý Dự án, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các xã Chiềng Khoang, Chiềng Bằng, Mường Sại, Nặm Ét, Chiềng Khay. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện về giải quyết kiến nghị của cử tri, theo mẫu quy trình đảm bảo thời gian và chất lượng về nội dung. Tổ công tác theo Quyết định 356 theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện./.

 Điêu Thị Nhất - Phòng Văn hóa và Thông tin

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập36
Tổng số người xem 858674
Tổng số lượt xem 1393788
Album Ảnh
Liên Kết Website