Điện Thoại: 212.3.833120

UBND huyện tổ chức phiên họp thứ 14 khóa XX

Cập nhật: 2017-07-28 09:27:54
Lượt xem: 321
Thực hiện Điều 113 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND huyện khóa XX. Chiều ngày 27/7, UBND huyện tổ chức Phiên họp thứ 14 UBND huyện khóa XX, thông qua các nội dung: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2017; Báo cáo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao các phòng, ban, đơn vị, tính đến thời điểm 25/7; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/HU ngày 03.4.2017 của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển trồng rau, củ, cây ăn quả trên đất dốc và thủy sản trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2017 - 2020; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20/NQ/HU ngày 03.4.2017 của BCH huyện ủy về việc phát triển kinh tế tập thể (HTX, liên HTX giai đoạn 2017 - 2020); Dự thảo quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng.

Quang cảnh Phiên họp

 

          Về nông nghiệp toàn huyện cày bừa được 959ha, đạt 102,7% so với cùng kỳ, chỉ đạo chăm sóc và làm cở đợt 2 được 1.535ha lúa nương, 3.277ha ngô xuân hè, 23 ha nương bông, 3.607 ha cây chất bột và 1.064 ha cây ăn quả; công kiểm soát giết mổ 16 con trâu, bò; 792 con lợn; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng; thực hiện rà soát, lập danh sách, chốt số lượng lồng cá và số lượng nuôi cá đang nuôi mật độ theo quy trình kỹ thuật của các HTX toàn huyện có 44 HTX thủy sản với 3.039 lồng đảm bảo đúng mật độ, theo quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng, diện tích nuôi trồng thủy sản 248,9ha; sửa chữa 85 công trình thủy lợi, lớn nhỏ, nạo vét phát dọn 62km kênh mương; tăng cường công tác chỉ đạo trực PCTT-TKCN 24/24 giờ đảm bảo thông tin và giữ mối liên lạc thuông suốt; giá trị ngành công nghiệp trong tháng ước đạt 1.639 triệu đồng, đạt 102,12% KH năm bằng 107,61% so với cùng kỳ; hoàn thiện kế hoạch đầu tư công nắm 2018, đẩy nhanh tiến độ cung ứng, giải ngân vốn sự nghiệp hỗ trợ sản xuất cho nhân dân theo phương án đã duyệt, tỷ lệ giải ngân tháng 7, đạt 4.347 triệu đồng lũy kế đến thời điểm báo cáo 38.230.409 triệu đồng, đạt 51,9% KH vốn giao; hoạt động vận tải hàng hóa và khách hàng trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trên địa bàn, tổng doanh thu ước đạt 7.580 triệu đồng; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách năm 2017, tập trung đôn đốc công tác thu nợ thuế và tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách trong tháng đạt 4.533 triệu đồng, lũy kế 301.439 triệu đồng đạt 80,1% chỉ tiêu KH năm 2017 do UBND tỉnh giao, bằng 85,1% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016. Tổng chi ngân sách đạt 23.446 triệu đồng, lũy kế 234.402 triệu đồng đạt 62,4% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do UBND tỉnh giao, đạt 61,9% chỉ tiêu KH năm 2017 do UBND huyện giao, bằng 101,7% so với cùng kỳ thực hiện năm 2016.

          Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong tháng 7. Để tiếp thực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 8 năm 2017. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt thu hút đầu tư; thi ngân sách; lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; tập trung cao cho phát triển du lịch gắn phát triển kinh tế; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các vấn đề liên quan đến du lịch sinh thái, du dịch tâm linh. Quan tâm công tác đánh giá cán bộ, kiện toàn công tác tổ chức. Chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập năm 2017. Các đơn vị còn lại theo báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương lập dự toán năm 2018 - 2020; đẩy nhanh giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư công đã được giao; tăng cường biện pháp thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các cấp học hoàn thành công tác bồi dưỡng hè năm 2017 và bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018. /.

                                                          Đỗ Xuân Thành - Ủy viên UBND huyện   

                                                                Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng         

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập36
Tổng số người xem 858675
Tổng số lượt xem 1393789
Album Ảnh
Liên Kết Website