Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo công bố công khai quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Nhai đến năm 2020

Cập nhật: 2017-08-03 09:56:29
Lượt xem: 655
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập22
Tổng số người xem 858592
Tổng số lượt xem 1393704
Album Ảnh
Liên Kết Website