Điện Thoại: 212.3.833120

Người phát ngôn cấp huyện

Cập nhật: 2017-09-20 14:46:50
Lượt xem: 584

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai thông báo người đại diện phát ngôn của đơn vị là:

Ông: ĐẶNG NGỌC HẬU

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Điện thoại: 0914174688

email: haudn.quynhnhai@sonla.gov.vn

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập33
Tổng số người xem 837024
Tổng số lượt xem 1326231
Album Ảnh
Liên Kết Website