Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng số người xem 462258
Tổng số lượt xem 666710
Liên kết website
Người phát ngôn cấp huyện
Đăng lúc 2017-09-20 14:46:50

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai thông báo người đại diện phát ngôn của đơn vị là:

Ông: ĐẶNG NGỌC HẬU

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Điện thoại: 0914174688

email: haudn.quynhnhai@sonla.gov.vn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng