Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng số người xem 462256
Tổng số lượt xem 666708
Liên kết website
Người phát ngôn cấp xã
Đăng lúc 2017-09-20 15:00:31

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai thông báo người đại diện phát ngôn của các xã là:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

email

1

 

Mao Văn Phong

 

Chủ tịch UBND xã Cà Nàng

0975028554

 

2

Lò Văn Đỉa

Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay

01696117522

diachiengkhay@gmail.com

3

Lò Văn Chơi

Chủ tịch UBND Chiềng Khoang

0916691499

 

4

Ngần Văn Đưa

Chủ tịch UBND Chiềng Bằng

 

0978869480

 

5

Hoàng Văn Quyền

Chủ tịch UBND xã Mường Giôn

01238523749

 

6

Lừ Văn Thiến

Chủ tịch UBND xã Pá Ma Pha Khinh

01667556360

 

7

Ngần Văn Hồng

Chủ tịch UBND xã Mường Giàng

01233778854; 01672811208

nganhongmuonggiang@gmail.com

8

Lường Văn Bình

Chủ tịch UBND xã Mường chiên

0917300122

 

9

Quàng Văn Oai

Chủ tịch UBND xã Nặm Ét

01636995941

 

10

Lò Văn Dương

Chủ tịch UBND xã Mường Sại

01659538828

 

Loduongmuongsai@gmail.com

11

Cầm Văn Thược

Chủ tịch UBND xã Chiềng Ơn

0973 289 898

cvthuocmg@gmail.com

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng