Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng số người xem 439450
Tổng số lượt xem 638390
Liên kết website
Quỳnh Nhai coi trọng cải cách thủ tục hành chính
Đăng lúc 2016-03-02 09:47:27
Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện về những nội dung cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

         

Công dân đang thực hiện giao dịch tại bộ phận "Một cửa"

                Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai đã ban hành các văn bản, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện. Đến nay 100% xã, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện đã thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, thực hiện công khai hóa các thủ tục hành chính, đơn giản, thuận tiện cho người dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân và các thành phần kinh tế trên địa bàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng.

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng