Điện Thoại: 212.3.833120
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
72/TB-TTHĐND 19/6/2018 Thông báo Kết quả Kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết
164/KH-UBND 15/6/2018 Kế hoạch Thực hiện đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn huyện Quỳnh Nha
Chi tiết
163/KH-UBND 15/6/2018 Kế hoạch Thực hiện đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018
Chi tiết
71/TB-TTHĐND 12/6/2018 Thông báo kết quả Hội nghị trao đổi thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết
819/QĐ-UBND 14/6/2018 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Chi tiết
812/QĐ-UBND 12/6/2018 Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
81/TB-UBND 18/5/2018 Thông báo về việc gia hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức xã huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
731/QĐ-UBND 22/5/2018 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Quỳnh Nhai lần thứ hai năm 2018
Chi tiết
127/KH-UBND 18/4/2018 kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018
Chi tiết
03/KH-BCĐ 15/01/2018 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
137/KH-UBND 7/5/2018 Kế hoạch tổ chức Chương trình phát động trồng cây nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)
Chi tiết
136/KH-UBND 04/5/2018 Kế hoạch chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2019
Chi tiết
119/KH-UBND 09/4/2018 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Chi tiết
155/QĐ-UBND 26/01/2018 Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
52/TB-UBND 29/3/2018 Thông báo tuyển chọn nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
Chi tiết
101/KH-UBND 23/3/2018 Kịch bản tăng trưởng năm 2018
Chi tiết
100/KH-UBND 22/3/2018 kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
103/KH-UBND 26/3/2018 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do thiên tai, báo lũ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
07/TB-HĐXT 12/3/2018 Thông báo Kết quả phòng vấn, sát hạch của Hội đồng xet tuyển chọn lao động hợp đồng theo đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
Chi tiết
93/KH-UBND 14/3/2018 Kế hoạch thành lập Đoàn tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ VII năm 2018, tại huyện Yên Châu Số ký hiệu: 93/KH-UBND
Chi tiết
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập37
Tổng số người xem 859774
Tổng số lượt xem 1395149
Album Ảnh
Liên Kết Website