Điện Thoại: 212.3.833120
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/KH-UBND 05/02/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Chi tiết
55/KH-UBND 01/02/2018 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống và kiển soát ma túy năm 2018
Chi tiết
16/KH-UBND 09/01/2018 Kế hoạch Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018
Chi tiết
02/KH-BCĐ 15/01/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
01/KH-BCĐ 15/01/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
167/QĐ-UBND 30/01/2018 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Gội đầu truyền thống huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
3239/QĐ-UBND 31/12/2017 Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tiếp công dân huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
2801/QĐ-UBND 31/12/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
08/TB-UBND 17/01/2018 Thông báo tuyển chọn nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
Chi tiết
287/KH-UBND 31/12/2018 Kế hoạch về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác nội vụ năm 2018
Chi tiết
31/KH-UBND 12/01/2018 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
01/CT-UBND 02/01/2018 Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức năm 2018
Chi tiết
99/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
16/QĐ-UBND 03/01/2018 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
Chi tiết
06/QĐ-UBND 02/01/2018 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
2800/QĐ-UBND 31/12/2017 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
2546/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định về việc công nhận xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã năm 2017
Chi tiết
2547/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định về việc công bố danh mục thủ hành chính thực hiện tại trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
2261/QĐ-UBND 07/11/2017 Quyết định về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tự đánh giá cơ quan, đơn vị năm 2017
Chi tiết
2403/QĐ-UBND 04/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện
Chi tiết
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập31
Tổng số người xem 557287
Tổng số lượt xem 867284
Album Ảnh
Liên Kết Website
Keywords: du lich, 188bet ,tin tuc