Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập56
Tổng số người xem 438193
Tổng số lượt xem 636811
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
36/CV-HĐXT 25/7/2017 Về việc danh mục tài liệu phục vụ công tác xét tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2017
1030/QĐ-UBND 26/7/2017 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai năm 2017
683/UBND-NN 21/7/2017 Về việc hướng dẫn thực hiện các chương trình sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2017
665/UBND-TCKH 17/7/2017 Về việc tăng cường công tác chi đạo điều hành ngân sách quý III năm 2017
166/KH-UBND 21/7/2016 Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
154/KH-UBND 30/6/2017 Kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2017
139/KH-UBND 15/6/2017 Kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017
418/KH-UBND 23/6/2017 Kế hoạch khắc phục Cải cách hành chính năm 2017
132/TB-UBND 26/6/2017 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Nhai năm 2017
10/CT-UBND 15/3/2017 Chỉ thị vể đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ công chức
81/KH-UBND 25/4/2017 Kế hoạc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017
611/QĐ-UBND 24/5/2017 Quyết định về việc phê duyệt phương án nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
09/KH-HĐND 17/5/2017 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX
144/TB-UBND 22/5/2017 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện năm 2017
244/BC-UBND 19/5/2017 Báo cáo tổng kết kiểm tra chuyên môn đối với cán bộ, công chức từ huyện đến cấp xã năm 2017
102/TB-HĐXT 17/5/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu, thời gian và địa điểm phỏng vấn
39/TB-TTHĐND 16/5/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Bùi Minh Tân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại Phiên họp thứ 10 Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
38/TB-TTHĐND 16/5/2017 Thông báo kết quả Hội nghị trao đổi thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3181/QĐ-UBND 31/12/2016 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang nhân dân huyện Quỳnh Nhai
72/TB-HĐ 03/4/2017 Thông báo thời gian kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh xét tuyển đặc cách tuyển dụng viên chức quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Nhai năm 2016