Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập44
Tổng số người xem 332298
Tổng số lượt xem 488339
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
2188/QĐ-UBND 08/9/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VỚI CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CÓ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI BỘ PHẬN VÀ UBND CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
2199/QĐ-UBND 08/9/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2017
78/CV-NV 13/9/2016 VỀ VIỆC GỬI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
1584/QĐ-UBND 06/6/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN LÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲNH NHAI
254/KH-UBND 03/10/2016 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI ÔNG LỀM VĂN CHIM, LÒ VĂN SƠ, TÒNG VĂN MON, LÀ VĂN CHUNG, LÀ VĂN CỬA, BẢN MUÔN A XÃ MƯỜNG SẠI, HUYỆN QUỲNH NHAI
155/KH-UBND 03/10/2016 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI BÀ NGUYỄN THỊ LÝ, ÔNG LA VĂN CHUYÊN, BẢN CHẨU QUÂN; BÀ HOÀNG THỊ THUẬN, BẢN CO SẢN, XÃ MƯỜNG GIÀNG HUYỆN QUỲNH NHAI
316/TB-UBND 03/10/2016 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
2489/QĐ-UBND 13/10/2016 Quyết định ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện
100/KH-UBND 19/6/2016 KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA UBND HUYỆN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
2681/QĐ-UBND 01/11/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KÊ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
340/TB-UBND 31/10/2016 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA THỰC ĐỊA VÀ ĐỐI THOẠI, GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN QUA TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 10 NĂM 2016
345/TB-UBND 02/11/2016 THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
173/KH-UBND 31/10/2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN ...
1230/UBND-NV 02/11/2016 VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA MỘT CỬA LIÊN THÔNG
369/TB-UBND 01/12/2016 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
189/KH-UBND 01/12/2016 KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI SỐ 189
190/KH-UBND 01/12/2016 KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI SỐ 190
191/KH-UBND 01/12/2016 KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI SỐ 191
192/KH-UBND 01/12/2016 KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI SỐ 192
204/KH-UBND 12/12/2016 KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI SỐ 204