Điện Thoại: 212.3.833120
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2800/QĐ-UBND 31/12/2017 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
2546/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định về việc công nhận xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã năm 2017
Chi tiết
2547/QĐ-UBND 18/12/2017 Quyết định về việc công bố danh mục thủ hành chính thực hiện tại trung tâm Hành chính công huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
2261/QĐ-UBND 07/11/2017 Quyết định về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tự đánh giá cơ quan, đơn vị năm 2017
Chi tiết
2403/QĐ-UBND 04/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện
Chi tiết
44/KH-UBND 09/3/2017 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở tiến tới Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ V năm 2017
Chi tiết
248/KH-UBND 16/11/2017 Kế hoạch tổ chức tuần lễ giới thiệu văn hóa các dân tộc và du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2018 (từ ngày 24/02 đến ngày 02/3/2018)
Chi tiết
2380/QĐ-UBND 28/11/2017 Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Chi tiết
2357/QĐ-UBND 20/11/2017 quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Tuần Lễ giới thiệu văn hóa dân tộc huyện Quỳnh Nhai năm 2018
Chi tiết
2032/QĐ-UBND 10/10/2017 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
215/TB-TCKH 07/11/2017 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện điều hành đấu giá tài sản Nhà nước là ô tô thanh lý tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
107/BC-PCTT 25/9/2017 Báo cáo Công tác PCTT & TKCN 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
Chi tiết
02/KH-TGV 05/10/2017 Kế hoạch Kiểm tra làm việc với các cơ quan, đơn vị của Tổ công tác 332 về thực hiện các tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2017
Chi tiết
1394/QĐ-UBND 15/9/2017 Quyết định Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Chi tiết
1384/QĐ-UBND 14/9/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện
Chi tiết
212/KH-UBND 15/9/2017 Kế hoạch mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã về công tác cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2017
Chi tiết
208/KH-UBND 12/9/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017
Chi tiết
209/KH-UBND 15/9/2017 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2017 - 2020
Chi tiết
208/KH-UBND 12/9/2017 Kế hoạch tổ chức kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ và thi cán bộ, công chức giỏi cấp huyện, xã năm 2018
Chi tiết
86/CĐ-BCH PTTT&TKCN 13/9/2017 Công điện về cơn bão số 10
Chi tiết
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập33
Tổng số người xem 876576
Tổng số lượt xem 1441523
Album Ảnh
Liên Kết Website