Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập39
Tổng số người xem 332293
Tổng số lượt xem 488334
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
205/KH-UBND 12/12/2016 KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI SỐ 205
376/TB-UBND 12/12/2016 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC CỬ TUYỂN
377/TB-UBND 12/12/2016 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NGOÀI CỬ TUYỂN
2974/QĐ-UBND 16/12/2016 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...
3010/QĐ-UBND 23/12/2016 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN MỨC ĐỘ XẾP LOẠI NĂM 2016
06/KH-UBND 10/01/2017 KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI SỐ 06 2017
04/CT-UBND 19/01/2016 CHỈ THỊ SỐ 04
1362/UBND-NN 31/12/2016 CÔNG VAN SỐ 1362
3120/QĐ-UBND 29/12/2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
18/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 THÔNG BÁO SỐ 18 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC
19/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 THÔNG BÁO SỐ 19 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC
20/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 THÔNG BÁO SỐ 20 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC
21/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 THÔNG BÁO SỐ 21 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC
22/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 THÔNG BÁO SỐ 22 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC
23/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 THÔNG BÁO SỐ 23 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC
03/KH-UBND 05/01/2017 KẾ HOẠCH SỐ 03
04/KH-UBND 05/01/2017 KẾ HOẠCH SỐ 04
20/KH-UBND 02/02/2017 KẾ HOẠCH SỐ 20
212/KH-UBND 31/12/2016 KẾ HOẠCH SỐ 212
54/TB-HĐXTVC 01/03/2017 THÔNG BÁO SỐ 54 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC