Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập38
Tổng số người xem 332292
Tổng số lượt xem 488333
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
77/BC-UBND 08/03/2017 BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ I
72/BC-BCĐ 05/3/2017 BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC QUÝ I
16/KH-UBND 03/4/2017 KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI
70/TB-UBND 31/3/2017 THÔNG BÁO SỐ 16 VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ
07-CT/HU 08/12/2016 CHỈ THỊ SỐ 07 CỦA BTV HUYỆN ỦY
09-CT/HU 24/01/2017 CHỈ THỊ SỐ 09 CỦA BTV HUYỆN ỦY
06-CTr/HU 29/7/2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 06 BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN
11-HD/HU 20/3/2017 HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG HCM
62-KH/HU 23/11/2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
73-KH/HU 25/01/2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHOA GIÁO NĂM 2017
85-KH/HU 20/3/2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ NĂM 2017
17-NQ/HU 27/12/2016 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN
72/TB-HĐ 03/4/2017 THÔNG BÁO SỐ 72 CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH
3181/QĐ-UBND 31/12/2016 Quyết định số 3181
38/TB-TTHĐND 16/5/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 38 CỦA HĐND HUYỆN
39/TB-TTHĐND 16/5/2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 39 CỦA HĐND HUYỆN
102/TB-HĐXT 17/5/2017 THÔNG BÁO CỦA HĐXT CÔNG CHỨC XÃ
244/BC-UBND 19/5/2017 BÁO CÁO SỐ 244 CỦA BTC THI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
144/TB-UBND 22/5/2017 THÔNG BÁO SỐ 144
09/KH-HĐND 17/5/2017 KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI