Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập57
Tổng số người xem 438196
Tổng số lượt xem 636814
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
20/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc THCS tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng cử tuyển)
19/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc Tiểu học tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng cử tuyển)
18/UBND-HĐXTDVC 24/01/2017 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên bậc Mầm non tham gia phỏng vấn; danh mục tài liệu và thời gian, địa điểm phỏng vấn (đối tượng cử tuyển)
3120/QĐ-UBND 29/12/2016 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Quỳnh Nhai năm 2017
1362/UBND-NN 31/12/2016 Về việc tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
04/CT-UBND 19/01/2016 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
06/KH-UBND 10/01/2017 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lường Văn Tăng, bản Lóng, xã Chiềng Bằng
3010/QĐ-UBND 23/12/2016 Quyết định công nhận xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã
2974/QĐ-UBND 16/12/2016 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai
377/TB-UBND 12/12/2016 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016 đối với đối tượng ngoài cử tuyển
376/TB-UBND 12/12/2016 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016 đối với đối tượng cử tuyển
205/KH-UBND 12/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Quàng Văn Lương (đại diện 36 hộ dân), bản Hào xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
204/KH-UBND 12/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Hoàng Văn Phá, ông Lò Văn Chiến, bản Chẩu Quân, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; ông La Văn Cảnh, xóm 5, tiểu khu 8, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn
192/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch Tổ chức đối thoại với 11 hộ dân bản Củ Pe, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
191/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lù Văn Huấn, bản Huổi Cuổi, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
190/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lò Văn Cọp, bản Có Luông xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai
189/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Bạc Cầm Cốc, bản Coi A, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai
369/TB-UBND 01/12/2016 Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
1230/UBND-NV 02/11/2016 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
173/KH-UBND 31/10/2016 Kế hoạch về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giữa các phòng, ban chuyên môn huyện, Chi cục thuế, chi nhánh Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất huyện và UBND xã Chiềng Bằng, Mường Giàng, Mường