Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
ALBUM ẢNH

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\AppServ\www\HUYEN\quynhnhai\view\theme\default\template\home\left.tpl on line 135
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập32
Tổng số người xem 382752
Tổng số lượt xem 558213
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
205/KH-UBND 12/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Quàng Văn Lương (đại diện 36 hộ dân), bản Hào xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
204/KH-UBND 12/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Hoàng Văn Phá, ông Lò Văn Chiến, bản Chẩu Quân, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; ông La Văn Cảnh, xóm 5, tiểu khu 8, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn
192/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch Tổ chức đối thoại với 11 hộ dân bản Củ Pe, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
191/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lù Văn Huấn, bản Huổi Cuổi, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
190/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lò Văn Cọp, bản Có Luông xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai
189/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Bạc Cầm Cốc, bản Coi A, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai
369/TB-UBND 01/12/2016 Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
1230/UBND-NV 02/11/2016 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
173/KH-UBND 31/10/2016 Kế hoạch về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giữa các phòng, ban chuyên môn huyện, Chi cục thuế, chi nhánh Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất huyện và UBND xã Chiềng Bằng, Mường Giàng, Mường
345/TB-UBND 02/11/2016 Thông báo lịch tiếp công dan tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
340/TB-UBND 31/10/2016 Thông báo chương trình kiểm tra thực địa và đối thoại giải quyết kiến nghị của công dân qua tiếp công dân định kỷ tháng 10 năm 2016
2681/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
100/KH-UBND 19/6/2016 Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện giai đoạn 2016 - 2020
2489/QĐ-UBND 13/10/2016 Quyết định ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện
316/TB-UBND 03/10/2016 Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
155/KH-UBND 03/10/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Lý, ông La Văn Chuyên, bản Chẩu Quân; bà Hoàng Thị Thuận, bản Co Sản, xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai
254/KH-UBND 03/10/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lềm Văn Chim, Lò Văn sơ, Tòng Văn Mon, Là Văn Chung, Là Văn Cửa, bản Muôn A xã Mường Sại huyện Quỳnh Nhai
1584/QĐ-UBND 06/6/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
78/CV-NV 13/9/2016 Về việc gửi đề tài sáng kiến cấp cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn huyện
2199/QĐ-UBND 08/9/2016 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chí trên địa bàn huyện năm 2017