Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập43
Tổng số người xem 332297
Tổng số lượt xem 488338
Nội dung
Số hiệu Ngày ban hành
Loại tài liệu Nơi ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
611/QĐ-UBND 24/5/2017 QUYẾT ĐỊNH SỐ 611
81/KH-UBND 25/4/2017 KẾ HOẠCH SỐ 81
10/CT-UBND 15/3/2017 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH CCHC
132/TB-UBND 26/6/2017 THÔNG BÁO SỐ 132
418/KH-UBND 23/6/2017 KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CCHC 2017