Điện Thoại: 212.3.833120
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
191/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lù Văn Huấn, bản Huổi Cuổi, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Chi tiết
190/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lò Văn Cọp, bản Có Luông xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
189/KH-UBND 01/12/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Bạc Cầm Cốc, bản Coi A, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
369/TB-UBND 01/12/2016 Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
Chi tiết
1230/UBND-NV 02/11/2016 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Chi tiết
173/KH-UBND 31/10/2016 Kế hoạch về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giữa các phòng, ban chuyên môn huyện, Chi cục thuế, chi nhánh Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất huyện và UBND xã Chiềng Bằng, Mường Giàng, Mường
Chi tiết
345/TB-UBND 02/11/2016 Thông báo lịch tiếp công dan tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
Chi tiết
340/TB-UBND 31/10/2016 Thông báo chương trình kiểm tra thực địa và đối thoại giải quyết kiến nghị của công dân qua tiếp công dân định kỷ tháng 10 năm 2016
Chi tiết
2681/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Chi tiết
100/KH-UBND 19/6/2016 Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của UBND huyện giai đoạn 2016 - 2020
Chi tiết
2489/QĐ-UBND 13/10/2016 Quyết định ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện
Chi tiết
316/TB-UBND 03/10/2016 Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
Chi tiết
155/KH-UBND 03/10/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Lý, ông La Văn Chuyên, bản Chẩu Quân; bà Hoàng Thị Thuận, bản Co Sản, xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
254/KH-UBND 03/10/2016 Kế hoạch tổ chức đối thoại với ông Lềm Văn Chim, Lò Văn sơ, Tòng Văn Mon, Là Văn Chung, Là Văn Cửa, bản Muôn A xã Mường Sại huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
1584/QĐ-UBND 06/6/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
Chi tiết
78/CV-NV 13/9/2016 Về việc gửi đề tài sáng kiến cấp cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn huyện
Chi tiết
2199/QĐ-UBND 08/9/2016 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chí trên địa bàn huyện năm 2017
Chi tiết
2188/QĐ-UBND 08/9/2016 Quyết định ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng, ban, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận và UBND các xã trên địa bàn huyện
Chi tiết
2187/QĐ-UBND 08/9/2016 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa hiện đại
Chi tiết
288/TB-UBND 01/9/2016 Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện
Chi tiết
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập28
Tổng số người xem 555391
Tổng số lượt xem 863830
Album Ảnh
Liên Kết Website
Keywords: du lich, 188bet ,tin tuc