Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
ALBUM ẢNH

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\AppServ\www\HUYEN\quynhnhai\view\theme\default\template\home\left.tpl on line 135
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập58
Tổng số người xem 419074
Tổng số lượt xem 611040
Văn Bản
Văn Bản
Tên văn bản: Thông báo công bố công khai quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Nhai đến năm 2020
Số hiệu văn bản: 149//TB-UBND
Ngày ban hành: 26/7/2017
Lượt xem: 25
Lượt tải về: 4
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: