Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
ALBUM ẢNH

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\AppServ\www\HUYEN\quynhnhai\view\theme\default\template\home\left.tpl on line 135
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập20
Tổng số người xem 381161
Tổng số lượt xem 556242
Văn Bản
Văn Bản
Tên văn bản: Về việc tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh
Số hiệu văn bản: 17/UBND-NV
Ngày ban hành: 12/01/2016
Lượt xem: 188
Lượt tải về: 14
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: