Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
ALBUM ẢNH

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\AppServ\www\HUYEN\quynhnhai\view\theme\default\template\home\left.tpl on line 135
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập58
Tổng số người xem 385367
Tổng số lượt xem 561326
Văn Bản
Văn Bản
Tên văn bản: Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số hiệu văn bản: 06-CTr/HU
Ngày ban hành: 29/7/2016
Lượt xem: 41
Lượt tải về: 10
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: