Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Nhai
ALBUM ẢNH

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\AppServ\www\HUYEN\quynhnhai\view\theme\default\template\home\left.tpl on line 135
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập54
Tổng số người xem 382813
Tổng số lượt xem 558274
Về Giáo dục - đào tạo:
Đăng lúc 2016-05-31 15:06:57

             Mạng lưới trường lớp phát triển;  (Năm học 2015 - 2016 toàn huyện có 48 đơn vị trường trong đó: 15 trường Mầm non, 16 trường Tiểu học; 14 trường THCS; 02 Trường THPT; 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên) chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; huyện được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ năm 1999; phổ cập giáo dục trung học cơ sở tháng 12 năm 2006; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tháng 12 năm 2007 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào tháng 5 năm 2014, tính đến nay 11/11 xã đều duy trì phổ cập giáo dục tiểu học ở các bậc học.

(Một góc bản tái định cư)