Điện Thoại: 212.3.833120

Về Giáo dục - đào tạo:

Cập nhật: 2016-05-31 15:06:57

             Mạng lưới trường lớp phát triển;  (Năm học 2015 - 2016 toàn huyện có 48 đơn vị trường trong đó: 15 trường Mầm non, 16 trường Tiểu học; 14 trường THCS; 02 Trường THPT; 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên) chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; huyện được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ năm 1999; phổ cập giáo dục trung học cơ sở tháng 12 năm 2006; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tháng 12 năm 2007 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào tháng 5 năm 2014, tính đến nay 11/11 xã đều duy trì phổ cập giáo dục tiểu học ở các bậc học.

(Một góc bản tái định cư)

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập16
Tổng số người xem 1021500
Tổng số lượt xem 1741059
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88