Điện Thoại: 212.3.833120

Danh sách các đồng chí Thường trực HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Cập nhật: 2018-08-03 15:19:46

 

Đ/c Đặng Ngọc Hậu – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 24/01/1975.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

- Nơi ở hiện nay:  Tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Trình độ:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán;  Thạc sỹ (đang học tiến sỹ).

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

+ Ngoại ngữ: Anh C.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đ/c Đinh Ngọc Vương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 28/01/1966.

- Dân tộc: Mường.

- Quê quán: xã Gia Phù - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La.

- Nơi ở hiện nay:  Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- Trình độ:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật, Đại học chính trị ngành tổ chức

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đ/c Cầm Văn Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 12/02/1979

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La

- Nơi ở hiện nay:  

- Trình độ:

+ Giáo dục phổ thông: 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Lý luận chính trị: .

+ Ngoại ngữ: 

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

STT

Họ và tên

Đơn vị bầu cử

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính
(Nam Nữ)

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng (Nếu có)

Trình độ

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Lò Văn

Chuyển

Số 04

29/10/1975

Nam

Phó trưởng ban chuyên trách

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

30/4/2003
30/4/2004

12/12

Cử nhân kế toán

 

Trung cấp

Anh B

2

Phạm Mạnh

Cường

Số 07

18/02/1967

Nam

Trưởng công an

Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

20/01/1998
20/01/1999

10/10

Đại học An Ninh

 

Cao cấp

Nga B

3

Điêu Thị

Dân

Số 06

10/11/1967

Nữ

Phó Chủ tịch

UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

19/5/1996
19/5/1997

10/10

Đại học sư phạm Ngữ Văn

Thạc sĩ quản lý giáo dục

Cao cấp

 

4

Vàng Thị

Số 05

01/01/1995

Nữ

Nông dân

Bản Huổi Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

 

7/12

 

 

 

 

5

Lò Văn

Dương

Số 03

12/7/1981

Nam

Chủ tịch

UBND xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

03/8/2005
03/8/2006

12/12

Đại học kinh tế nông nghiệp

 

Trung cấp

 

6

Lường Thị

Duyên

Số 04

02/12/1983

Nữ

Bí thư

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

13/7/2008
13/7/2009

12/12

Đại học Luật

 

Đang học Cao cấp

Anh B

7

Mè Thị Thu

Hằng

Số 03

07/11/1986

Nữ

Công chức

Phòng Văn hóa và thông tin huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

05/10/2011
05/10/2012

12/12

Đại học Văn hóa

 

Trung cấp

Anh B

8

Đặng Ngọc

Hậu

Số 04

24/01/1975

Nam

Chủ tịch

UBND huyện Quỳnh Nhai

30/11/1995
30/11/1996

12/12

Đại học Tài chính kế toán

Thạc sĩ (Đang học tiến sĩ)

Cử nhân

Anh C

9

Bạc Cầm

Hùng

Số 02

22/11/1972

Nam

Phó Chủ tịch HĐND

HĐND xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai

30/3/2001
30/3/2002

12/12

Đang học Đại học

 

Trung cấp

Anh B

10

Cầm Văn

Huy

Số 05

12/02/1979

Nam

Trưởng phòng

Tài chính - Kế hoạch huyện Quỳnh Nhai

08/7/2008
08/7/2009

12/12

Đại học xây dựng cầu đường ; Cử nhân kinh tế chính trị

 

Cao cấp

Anh B

11

Điêu Thị

Khuýnh

Số 01

26/12/1969

Nữ

Phó hiệu trưởng

Trường Tiểu học Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

16/01/2003
16/01/2004

12/12

Đại học sư phạm tiểu học

 

Sơ cấp

Anh A

12

Hoàng Thị

Lả

Số 01

29/7/1977

Nữ

Ủy viên

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Quỳnh Nhai

19/9/2001
19/9/2002

12/12

Đại học Lưu trữ học và quản trị văn phòng

 

Trung cấp

Anh A

13

Ngô Quý

Ngự

Số 02

9/12/1977

Nam

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

26/12/2003
26/12/2004

12/12

Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

 

Cao cấp

Anh B

14

Lường Văn

Nguýn

Số 01

20/10/1973

Nam

Phó Chủ tịch

UBMTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai

13/6/2000
13/6/2001

12/12

Cử nhân kinh tế

 

Trung cấp

Anh B

15

Quàng Văn

Oai

Số 03

11/7/1977

Nam

Chủ tịch UBND

Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

30/4/2009
30/4/2010

12/12

Đại học kinh tế nông nghiệp

 

Trung cấp

Anh A

16

Lò Minh

Phiệng

Số 04

04/12/1963

Nam

Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai

10/5/1985
10/11/1986

10/10

Trung cấp Quân sự

 

Trung cấp

 

17

Điêu Văn

Phính

Số 07

07/01/1966

Nam

Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

20/5/1998
20/5/1999

10/10

Đại học kinh tế nông nghiệp

 

Trung cấp

 

18

Mao Văn

Phong

Số 06

08/12/1981

Nam

Chủ tịch UBND

Xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai

03/7/2008
03/7/2009

12/12

Kỹ sư trồng trọt

 

Trung cấp

Anh B

19

Lò Văn

Phương

Số 07

10/9/1974

Nam

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Đảng ủy xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai

26/5/2000
26/5/2001

12/12

Trung cấp thống kê - Văn phòng

 

Trung cấp

Anh B

20

Lường Thị

Phượng

Số 07

27/12/1982

Nữ

Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai

07/10/2008
07/10/2009

12/12

Đại học xã hội học

 

Sơ cấp

Anh B

21

Bùi Thái

Sơn

Số 05

04/01/1964

Nam

Chủ nhiệm; Trưởng ban pháp chế

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Ban pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016

16/11/1985
16/11/1986

10/10

Cử nhân quản trị kinh doanh; Cử nhân kiểm sát

 

Cao cấp

 

22

Bùi Minh

Tân

Số 01

28/12/1966

Nam

Bí thư huyện ủy

Huyện ủy huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

01/9/1993
01/9/1994

10/10

Kỹ sư cầu đường

 

Cao cấp

Anh B

23

Lò Văn

Thanh

Số 04

16/9/1972

Nam

Chính trị viên phó

Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

02/12/1990
02/12/1991

12/12

Cao đẳng quân sự

 

Trung cấp

 

24

Đỗ Xuân

Thành

Số 03

26/3/1975

Nam

Trưởng phòng

Kinh tế và Hạ tầng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

16/10/2000
16/10/2001

12/12

Đại học Kế hoạch

 

Cao cấp

Anh B

25

Hoàng Thị

Thành

Số 06

08/10/1969

Nữ

Chủ tịch

Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai

183/2000
18/3/2001

12/12

Đại học Nông lâm kết hợp

 

Cao cấp

Anh B

26

Lò Văn

Thích

Số 06

25/3/1979

Nam

Phó Chủ tịch

UBND xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

24/6/2004
24/6/2005

12/12

Đại học quản trị kinh doanh

 

Sơ cấp

Anh B

27

Tòng Phương

Thơi

Số 01

06/02/1965

Nam

Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

03/3/1990
3/3/1991

10/10

Trung cấp QL hành chính nhà nước (Đang học Đại học tại chức)

 

Trung cấp

 

28

Nguyễn Hoài

Thu

Số 05

02/5/1966

Nam

Phó Chủ tịch

UBND huyện Quỳnh Nhai

26/6/1995
26/6/1996

10/10

Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp

Thạc sĩ

Cao cấp

Anh B1

29

Lò Thanh

Thủy

Số 02

08/9/1981

Nam

Bí thư

Đảng ủy xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

30/6/2006
30/6/2007

12/12

Đại học Luật

Đang học thạc sĩ

Cao cấp

Anh B

30

Vì Thị

Tiến

Số 02

08/5/1969

Nữ

Trưởng ban

Ban Dân vận Huyện ủy

11/4/2003
11/4/2004

12/12

Đại học Luât

 

Cao cấp

Anh B

31

Lò Văn

Tuấn

Số 05

19/7/1983

Nam

Bí thư đảng ủy

Đảng ủy xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

30/7/2006
30/7/2007

12/12

Đại học

 

 

 

32

Lò Thị

Tuyến

Số 07

28/10/1983

Nữ

Công chức

Ủy ban nhân dân xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

19/3/2009
19/3/2010

12/12

Đại học công tác xã hội

 

Trung cấp

Anh B

33

Lừ Mai

Văn

Số 03

14/7/1970

Nam

Trưởng ban Tổ chức

Huyện ủy, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

19/2/1995
19/2/1996

12/12

Đại học Sư phạm Hóa Học

 

Cao cấp

Anh B

34

Đinh Ngọc

Vương

Số 06

28/01/1966

Nam

Phó Chủ tịch HĐND

HĐND Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

07/9/1993
07/9/1994

12/12

Đại học Luật, Đại học Chính trị chuyên ngành Tổ chức

 

Cao cấp

Anh B

35

La Thị

Yêu

Số 02

15/10/1971

Nữ

Giám đốc

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

24/8/2001
24/8/2002

12/12

Đại học Y Khoa

 

Cao cấp

Anh B

Số đại biểu được bầu của HĐND huyện Quỳnh Nhai là 35 đại biểu

           

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 35 người.

             

 

 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập16
Tổng số người xem 1021579
Tổng số lượt xem 1741138
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88