Điện Thoại: 212.3.833120

Danh sách các đồng chí Thường trực UBND huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Cập nhật: 2016-09-19 00:55:58

Đ/c Đặng Ngọc Hậu – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 24/01/1975.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

- Nơi ở hiện nay:  Tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Trình độ:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán;  Thạc sỹ (đang học tiến sỹ).

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

+ Ngoại ngữ: Anh C.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Điêu Thị Dân – Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 10/11/1967.

- Dân tộc: Thái.

- Quê quán: xã Mường Chiên, Quỳnh Nhai, Sơn La.

- Nơi ở hiện nay:  Xóm 7, xã  Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- Trình độ:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm Ngữ văn; Thạc sỹ quản lý giáo dục.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Anh B.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Ngô Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 04/01/1963.

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi ở hiện nay:  Tổ 7, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Trình độ:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế thương mại.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Anh B.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập84
Tổng số người xem 876975
Tổng số lượt xem 1442022
Album Ảnh
Liên Kết Website