Điện Thoại: 212.3.833120

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Cập nhật: 2018-02-07 14:13:36
Lượt xem: 1012
Ngày 05/02, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 với điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Thủy, Lò Minh Hùng,; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, UBND Thành phố. Dự tại điểm cầu huyện Quỳnh Nhai có đồng chí Ngô Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành của huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

          Năm 2017, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã đạt được một số kết quả tích cực. Tỉnh đã xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân từng bước ổn định và phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng KT-XH, như: Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế...; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố kiện toàn; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 16 xã; bình quân toàn tỉnh đạt 9,3 tiêu chí/xã, tăng 1,5 tiêu chí so với năm 2016; không còn xã dưới 5 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 29,2%, giảm 2,69% so với cuối năm 2016. Tuy nhiên, việc thực hiện các Chương trình MTQG còn gặp nhiều khó khăn, như: Một số sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo còn chậm và lúng túng trong việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của chương trình MTQG; việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách thực hiện các công trình dự án xây dựng cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết 115 đạt thấp; tiêu chí thông tin truyền thông giảm 25 xã so với năm 2017; kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

           Năm 2018, tỉnh phấn đấu bình quân mỗi xã đạt 10,3 tiêu chí; có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống cón 26%; riêng các huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm còn 28%.

           Đối với huyện Quỳnh Nhai được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện, công tác giảm nghèo trên địa bàn đã được triển khai thực hiện đồng bộ và theo đúng tiến độ đề ra, các chương trình, chỉ tiêu về giảm nghèo đã được các địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện như: triển khai các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế; vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ vật chất, tinh thần để các hộ vươn lên thoát nghèo... Đến nay, đã có trên 2.400 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất với số tiền gần 53 tỷ đồng. Bàn giao gần 930 con bò giống cho các hộ nghèo từ nguồn vốn đầu tư chuyển sang theo kết luận của Kiểm toán; hỗ trợ phân bón cho 846 hộ thuộc 50 bản của 8 xã…Tính đến 31/12/2017 tye lệ hộ nghèo toàn huyện còn 19,8%, giảm 0,7% so với năm 2016.

           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, thành viên Ban chỉ đạo cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của người dân góp công, góp sức phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; nhân rộng các điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả, cơ cấu lại kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực gắn với hình thức tổ chức sản xuất phù hợp. Các sở, ngành, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp xã, nhất là về cơ chế, chính sách sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước; huy động nguồn lực của người dân; chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn xã, quy trình xem xét và công nhận các xã đạt chuẩn nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư./.

                                      Thu Hà – Đài TT – TH huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập14
Tổng số người xem 980849
Tổng số lượt xem 1644289
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88