Điện Thoại: 212.3.833120

Huyện Quỳnh Nhai triển khai công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 -2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 2018-04-03 07:49:05
Lượt xem: 902
Ngày 29/3/, Huyện ủy Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị cán bộ toàn huyện để triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của BCH TW Đảng về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 -2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Minh Tân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội.

Toàn cảnh đại biểu dự Hội nghị

            Nội dung hội nghị tập trung quán triệt triển khai kế hoạch số 131 của BTV huyện ủy về thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW tại hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Kế hoạch số 132 của BTV huyện ủy thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý , nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời thông qua báo cáo, tờ trình của BTV huyện ủy về việc xin ý kiến vào phương án nhân sự dự kiến đưa ra và nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất một số nội dung về mục đích, yêu cầu, trình tự các bước triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung một số nội dung quan trọng về số lượng, độ tuổi và cơ cấu; đánh giá cán bộ; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025…

Đồng chí Bùi Minh Tân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

        Phát biểu kết luận tại Hội nghị Đồng chí Bùi Minh Tân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị và các xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung và phương pháp quy trình, quy hoạch cán rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại; triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch cán bộ của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị trên địa bàn./…

Thu Hà - Đài TT - TH huyện

Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập15
Tổng số người xem 1046642
Tổng số lượt xem 1817865
Album Ảnh
Liên Kết Website
Soi Keo Bong Da, W88