Điện Thoại: 212.3.833120

Thông báo kết quả họp xét nâng lương đối với cán bộ, công chức Quý I năm 2018

Cập nhật: 2018-04-16 14:43:19
Lượt xem: 24
Lịch Tiếp Công Dân
Thông Kê Online
Đang truy cập24
Tổng số người xem 819935
Tổng số lượt xem 1281309
Album Ảnh
Liên Kết Website